Hvor bliver mine data gemt?

Hvor bliver mine data gemt?

Faktum Faktura bruger en database, hvor al dine data bliver gemt. Databasen er en fil som ligger i mappen Mine Dokumenter\Faktum som standard, men første gang du starter programmet op får du også mulighed for at vælge et andet sted til databasen.

Ønsker du at flytte databasen over til en anden mappe, kan du flytte filen Faktum Faktura DB.ffdb over i den ønskede mappe. For at Faktum Faktura kan finde databasen, kan du enten åbne den ved at dobbeltklikke på den, eller ved at registrere den som standarddatabase ved at højreklikke på den og vælge Brug som standard database i Faktum Faktura.